dr Krzysztof Kuźmicz

medioznawca, ekspert ds. mediów oraz technologii cyfrowych, dziennikarz, badacz i nauczyciel akademicki, adiunkt: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

dr Krzysztof Kuźmicz w ujęciu portretowym